HOME Services Products Online Support News knowledge About us Contact us Site Reference
 
 
   

1. บริการวิเคราะห์ปัญหา, ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความซับซ้อนมากขึ้น การโจมตีของไวรัส และปัญหาต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการนำโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายเข้ามาใช้งานภายในองค์กร การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานผิดประเภท

ความไม่พร้อมในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลับกลายเป็นปัญหาใหญ่เมื่อไม่สามารถรองรับกับการใช้งานที่มากขึ้น ทำให้การใช้งานระบบมีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจขององค์กรและส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียรายได้และโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล

Net Bright มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงรายงานสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหา จนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติและบรรลุผลตามที่คาดไว้

นอกจากนี้ Net Bright ยังมีบริการสินค้าด้านอุปกรณ์เน็ตเวิรค์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ CISCO รวมไปถึงแบรนด์ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของโลก เพื่อช่วยให้การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด

Net Bright ได้รับประกาศนียบัตรจาก CISCO ในระดับ PREMIER PARTNER พร้อมด้วยวิศวกรที่ได้ผ่านการรับรอง (Certified Engineer) จาก CISCO ในระดับ CCIE, CCNP, CCDA, CCNA ซึ่งเป็นการรับประกันความสามารถและความน่าเชื่อถือของบริการที่ท่านจะได้รับจาก Net Bright


 

2. VIRTUAL PRIVATE SERVER BY NET BRIGHT CO., LTD.

บริษัท เน็ต ไบร์ท จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ Data Center และ Virtualization โดยเป็น Cisco Premier Partner – Data Center Architecture และ VMware Enterprise Partner – Solution Provider เน้นการออกแบบและแก้ปัญหาระบบ Data Center โดยเฉพาะ

บริการ Virtual Private Server ของบริษัท เน็ต ไบร์ท จำกัด

VPS by Net Bright ให้บริการ VPS โดยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบ Enterprise Solution บริการ VPS
ทุกเครื่องทำงานบน Cisco Blade Server ทำให้ระบบมีความเสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่ากับ Data Center ขนาดใหญ่

VPS BY NETBRIGHT – Virtual Private Server ระดับ Enterprise Solution

เลือกใช้ VMware Virtualize ในการสร้างระบบ Virtualization พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานของ VMotion ทำให้ระบบ
Virtualization ที่ทำงานอยู่บน VPS สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่ออุปกรณ์มีปัญหา ฟังก์ชั่น VMotion
จะทำงานทันทีเพื่อย้าย VPS ทั้งหมดไปทำงานบน Server อีกเครื่องหนึ่ง ทำให้ระบบ VPS by Net Bright มีโอกาสเกิด Down Time น้อยมาก

VPS BY NETBRIGHT – พร้อมทั้งระบบ พร้อมทั้งสถานที่

VPS by Net Bright จัดตั้งอยู่ที่ CS Loxinfo ซึ่งเป็น Internet Data Center ระดับคุณภาพในประเทศไทย มีระบบการจัดการ ระบบเน็ตเวิร์คที่ได้มาตรฐาน (Network Infrastructure Service Meet Standard) ที่ได้มาตรฐาน ทำให้มั่นใจได้ว่า VPS by Net Bright เป็นบริการที่คุ้มค่าและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการใช้งาน Virtual Private Server

  • วางระบบอยู่บน Server เครื่องเดียว โดยไม่มีการเชื่อมต่อกันระหว่าง Server ที่ให้บริการ
  • Server แต่ละตัวแยกอิสระการทำงาน

  • วางระบบอยู่บน Server หลายๆตัว ช่วยกันทำงาน
  • ใช้ Server ที่มีประสิทธิภาพสูงทำงานร่วมกัน หลายๆเครื่องเป็นระบบ Cloud Server

  • บริการต่าง ๆ ที่รันอยู่บน Server นั้นจะหยุดให้บริการทันที ผู้ให้บริการ Hosting นั้นจะต้องดำเนินการจัดหา จัดซื้อ เครื่องใหม่เพื่อมาทดแทนเครื่องเดิม โดยต้องดำเนินการ Install Software ต่าง ๆ รวมทั้ง ย้ายข้อมูลไปยัง Server เครื่องใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยรวมแล้วประมาณ 6 ชั่วโมง ขึ้นไป หรืออาจจะต้องใช้เวลาเป็นวัน

  • ข้อมูลบริการต่างๆของท่านจะย้ายไปทำงานบน Server ตัวอื่นๆโดยอัตโนมัติ และไม่ส่งผลกระทบกับการใช้งานของท่านแต่อย่างใด ทีมงานสามารถถอดเอา Server ตัวที่เสียหายออกมาบำรุงรักษาได้โดยที่ไม่กระทบกับการใช้งาน

ทำไมต้องเลือกเรา

• 99.9% Uptime Guarantee พร้อมฟังก์ชั่น VMware VMotion ทำให้ VPS by Net Bright
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้อุปกรณ์จะมีปัญหาก็ตาม

บริการ Cloud Hosting ขับเคลื่อนด้วยระบบ VMware

• 24x7 network monitoring ตรวจสอบการทำงานของ VPS ทุกเครื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทำให้รู้ทันทีที่ VSP
มีปัญหา

• 30 Day Money Back Guarantee รับประกันความพอใจในการให้บริการ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน

• 24/7 Expert Support บริการดูแลระบบ VPS โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
เงื่อนไขการใช้บริการ

• กำหนดให้ชำระค่าบริการขั้นต่ำ 3 เดือน
• สัญญาการใช้บริการ Virtual Private Server มีระยะเวลา 12 เดือน

Feature Virtual Private Server (VPS)


Options:
Daily Backup: 1,000 บาท/เดือน
Public IP: 1,500 บาท/เดือน/IP
Disk Storage: 500 บาท/เดือน/50 GB
สอบถามรายละเอียด: ฝ่ายขาย Hosting หรือ Email sales@netbright.co.th

*ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ Game Server, Camfrog Server, Bit Torrent , การพนัน , หมิ่นสถาบัน และไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์
ผิดต่อกฎหมาย


 
HOME     Services     Products      Online Support      News      Knowledge      About us      Contact us      Site Reference
 
Copyright © 2011 Net Bright Co.,Ltd. All rights reserved.